भूमिहिन सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधानको लागि छलफल तथा भेला कार्यक्रम ।


भूमिहिन सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधानको लागि छलफल तथा भेला कार्यक्रम ।

भूमिहिन सुकुम्बासी र अब्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधानको लागि छलफल तथा भेला कार्यक्रमहरु जिल्लाहरुमा भईरहेको ।उक्त अगुवा भेला कार्यक्रम २ मार्च २०२१ देखि ११ मार्च २०२१ सम्म हुने छ ।